Εκδρομές

To Pedopolis οργανώνει σχολικές εκδρομές με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια.
• Η προσέγγιση των προγραμμάτων μας γίνεται μέσα από ψηφιακό υλικό, παρουσιάσεις, διαδραστικά κινητικά παιχνίδια, βιωματικές δραστηριότητες, πειράματα, κατασκευές και πολλά άλλα.
• Όλα τα θέματά μας μπορούν να αναπτυχθούν στην ελληνική γλώσσα, στην αγγλική γλώσσα και στην αγγλική γλώσσα με ελληνική υποστήριξη.
• Οι δραστηριότητες προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών (3-12 ετών).
• Στα προγράμματά μας οι μαθητές παίρνουν μαζί τους, κατά την αναχώρησή τους, την ατομική ή ομαδική χειροτεχνία τους και τους στόχους του προγράμματος που έλαβαν μέρος.
• Όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο δικό σας χώρο.
• Σε κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη μπορούν να συμμετέχουν έως και 60 παιδιά και ο χώρος διατίθεται αποκλειστικά για το σχολείο σας. (Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και στην προσπάθειά μας για την μείωση της διασποράς του Covid 19 o αριθμός αυτός αλλάζει ανάλογα με τις εκάστοτε κρατικές εντολές).